mandag 31. mai 2010

Div tips om dråpe fotograferingMange spør meg om hvordan jeg lager dråpebilder, så nå har jeg tenkt å vise dere hvordan jeg gjør det :)

Fotograferingen skjer som oftest inne nært et vindu eller ute slik at jeg får naturlig lys.
Jeg bruker en sprøyte som man får kjøpt på apoteket og fyller sprøyten med kaldt vann.

Noen ganger bruker jeg plastelina for å stabilisere motivet/blomsten slik at det blir lettere å plassere dråpen uten at den faller av.
Det hender også at jeg stikker et lite hull i blomsten med sprøyta der dråpen skal stå.

Hvis jeg vil ha et bestemt motiv inne i dråpen plasserer jeg motivet bak dråpen slik at dråpen reflekterer bakgrunnen.
Noen ganger bruker jeg et ark med de motivene jeg vil skal reflektere i dråpen.

Hvis jeg vil fotografere mange små dråper bruker jeg bare en sprayflaske med vann og sprutr på blomsten osv.


Dette trenger du:
Stativ
Makrolinse
Kamera
Sprøyte
En blomstMany people ask me how to make drop images, so now I'm going to show you how I do it:)

Shooting occurs most often in almost a window or outside so I get natural light.
I use a spray as you can buy at the pharmacy and fill the syringe with cold water.

Sometimes I use plastic line to stabilize the motif / flower to make it easier to place the straw without it falls

off.
It also happens that I put a small hole in flower sprayer with drop where to stand.

If I want a particular scene in the straw I put the subject back drop so the drop reflects the background.
Sometimes I use a sheet of the subjects I want to reflect the drop.

If I want to shoot many small drops I just use a spray bottle with water and sprutr of the flower, etc.


What you need:
Tripods
Macro Lens
Camera
Syringe
A flower
Dette bildet er fotografert med mitt mobilkamera
This image is photographed with my mobile cameraNikon D80

150MM F/2.8 APO Macro DG HSM
Sprøyte med vann :)
Spray with water:)

Fotograferer ca 30-70 bilder av dråpen i forskjellige vinkler for så å velge ut et bilde jeg vil jobbe videre med.
Shooting about 30-70 photos of straw in different angles and then select a picture I want to work with.


Jeg bruker PS for å redigere bildet. Jeg øker kontrasten og legger til ekstra farge hvis det trengs. Noen ganger legger jeg på en tekstur.
Her er resultatet
I use PS to edit the picture. I increase the contrast and add extra color if needed. Sometimes I'm on a texture.
Here is the result

Til slutt vil jeg si at det beste tipset jeg kan gi dere er å eksperimentere. Det er det jeg har lært av :)
Finally, I would say that the best tip I can give you is to experiment. That is what I have learned from:)