torsdag 24. juni 2010

Hjemmeside til Godt og Hjemelaget

Her er ei hjemmeside jeg har laget. Har også fotografert bildene som er på siden.
http://godtoghjemmelaget.no